Vrtání studní

vrtná souprava

Divize geologie a sanace společnosti CHEMCOMEX, a.s. provádí vrtání studní již od roku 1992. Vrtané studny hloubíme ve všech typech hornin a zemin do maximální vrtané hloubky 150 m. Dle vašich potřeb vrtáme v průměrech 178 až 324 mm a vrtané studny vystrojujeme plastovými pažnicemi PVC o průměru 125 až 200 mm.

Vrtané studny hloubíme v souladu s platnou legislativou a na základě platných oprávnění jako průzkumné vrty. Každá průzkumný vrt je po odvrtání a vyčištění testován čerpací zkouškou. Dle zvoleného postupu vrtání studny je zpracována dokumentace pro stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí, která umožní legalizaci vrtané studny.

Při vyhledávání nejvhodnějšího místa pro vyvrtání studny dáváme přednost odbornému posouzení lokality zkušeným hydrogeologem. Naše vrtané studny splňují veškeré technické i hygienické parametry, které studna pro rodinný dům či rekreační objekt musí splňovat. Odborné zatěsnění mělkého kvartérního kolektoru zajílováním mezikruží je u našich vrtaných studní samozřejmostí. Stejně tak jako obsypání plastové pažnice praným kačírkem.

Vrtané studny hloubíme vlastní vrtnou technikou i ve stísněných podmínkách stávající výstavby. Hydrogeologickou a stavebnětechnickou dokumentaci zpracovávají zkušení odborníci s dlouholetou praxí na základě potřebných oprávnění.